Show Detailing

预告丨“2020江苏省优秀美术家系列展”将在江苏省美术馆展出

2020-12-31  --   2020-12-31

Show Detailing

预告丨纪念李剑晨先生诞辰120周年——江苏省美术馆藏李剑晨捐赠作品展

2020-12-23  --   2020-12-23

Show Detailing

预告丨“可触摸的记忆——馆藏艺术档案文献展”在江苏省美术馆陈列馆展出

2020-12-16  --   2020-12-17

Show Detailing

预告丨“遇见·大河——运河主题艺术作品展”将于江苏省美术馆展出

2020-11-02  --   2020-11-03

Show Detailing

预告丨小康路上——第三届苏州市“文华奖”艺术展演季优秀美术作品展将于江苏省美术馆展出

2020-11-03  --   2020-11-03